Tazminat Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracıyla alacağı kıdem ve ihbar tazminatını hesaplamak istediğiniz kişinin işe başlama ile işten ayrılma tarihlerini seçtikten sonra brüt maaşını giriniz ve hesapla butonuna basınız. Aylık brüt ücrete ek olarak yol, yemek ve yıllık ikramiye gibi ek ücretler alınması durumunda bu tutarları da ilgili alanlara giriniz.

Hesaplama yaptıktan sonra sayfanın devamında tazminat hakkında merak edilen soruların yanıtlarını ve kullanıcılarımızın yorumlarını bulabilirsiniz.
Tazminat Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
** İşten ayrılma tarihindeki aylık brüt maaşı giriniz.
NOT: 2005 öncesi için eski TL değerleri kullanılmaktadır.
 1.   
 2.   
 3. TL
  (Örn. 2750,75)
 4. TL
  (aylık brüt maaşa ek olarak yol, yemek vs., yoksa boş bırakabilirsiniz)
 5. TL
  (yıllık brüt ikramiye toplamı, yoksa boş bırakabilirsiniz)
 6. TL
  (gelir vergisi matrahı, bilmiyorsanız boş bırakabilirsiniz)
Sitene Ekle

Tazminat nedir?

Kelime anlamı olarak, zarar karşılığı ödenen para demektir. İş yaşamında ise kıdem ve ihbar şeklinde iki ayrı türü bulunmaktadır.

Kıdem tazminatı nedir?

İşçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işçiye ödemekle yükümlü olduğu paradır.

İhbar tazminatı nedir?

İş sözleşmesi işçi veya işveren tarafından sonlandırılırken işçinin işyerindeki kıdemine göre, ya belli bir süre önceden bildirimde bulunması ya da bu süreye ait ücretin diğer tarafa peşin olarak ödenmesi gerekmekte olup, uygulamada bu düzenlemeye ihbar süresi ve ihbar tazminatı denilmektedir.

Kendi isteğiyle işten ayrılan çalışan tazminat alabilir mi?

Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz. Sözleşmenin feshedilmesi veya kadın çalışanın evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde ödenir.

İşveren, işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi?

İhbar tazminatı sadece işveren tarafından çalışana ödenen bir yükümlülük değildir. Aynı zamanda çalışanların da bazı durumlarda işverene ödeme yapmaları gerekir. Buradaki amaç, çalışanın ya da işverenin işi bırakma ya da işten çıkarma niyetlerini makul bir sürede karşı tarafa bildirmelerini sağlamaktır.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

İşçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Kıdem Tazminatı Hesaplama aracımızla hesaplama yapabilir ve konuyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

2019 yılı için kıdem tazminatı tavanı nedir?

Hesaplamaya esas ücretin bir tavanı vardır. Bu tavan her sene devlet tarafından belirlenir. 2019 yılı ilk 6 ayı için kıdem tazminatı tavanı 6.017,60 TL'dir.

İhbar süresi nasıl hesaplanır?

İşçinin işyerindeki kıdemine göre hesaplanmaktadır.

İhbar tazminatı nasıl hesaplanır?

İhbar süresi tespit edildikten sonra bu süreye karşılık gelen aylık brüt gelir, giydirilmiş aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır. İhbar Tazminatı Hesaplama aracımızla hesaplama yapabilir ve konuyla ilgili daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ödemelere ne tür kesintiler yapılır?

Ödenecek tutar üzerinden damga vergisi (%0,759) kesintisi yapılır. İhbar tazminatı üzerinden ise damga vergisine ek olarak gelir vergisi kesintisi de yapılır.

İlgili Hesaplamalar